De Vur Natuur School werkt niet door manipulerende stadse systemen, maar door de natuur-engelen van de Vur, de natuur-kennis.


Hoe die school metaforisch functioneert kun je een beetje bezichtigen in de aanvangsboeken van de Tweede Bijbel, als eerste de Bibelebonse Pap, en daarna als tweede het Paarse Complot. Zij laten wat belangrijke Vur principes zien waarop de natuur school is gebouwd. Het is dus een geestelijke school, geen materiele.


Deze natuur-engelen die op de Vur natuur school lesgeven zijn de Vur boeken, die de mens persoonlijk mag leren kennen. Vur betekent ook gewoon de natuur kennis in de amazone taal, dus het omvat alle boeken van de Tweede Bijbel. In die zin is de Tweede Bijbel zelf ook Vur-natuur kennis.


In de natuur leer je gezichtspunten voortdurend te veranderen en de dualiteit te zien van alle dingen. Hierdoor kun je je strategisch door de natuur bewegen om zo je pad te vinden. Er is een hogere en lagere versie van alles, omdat alles emaneert en zo zichzelf versluierd, als trappenstelsels waarover initiatie mogelijk is. Bent u vastgegroeid in het letterlijke westerse christendom en heeft u hulp nodig om terug te keren tot de esoterische spiritualiteit in plaats van dode vormen, dan kunt u beginnen met onze boekenseries :


"De Strijd Tegen ..."

De Amazones

De Beesten

en daarna het Calvinistische Dodenboek


Ook kunt u het Eeuwig Evangelie lezen om uw huidige kennis te verdiepen.

Wees niet bang dat er tegen geloofsvormen aangetrapt wordt, want er zijn ook lagere en valse geloofsvormen, dus daar ontkomt u toch niet aan. Dingen zullen dus ontmaskerd worden, herzien en verdiept.


De Vur Natuur School is een labyrint, een doolhof, met geheime doorgangen, met puzzels, als een groot spel. Wij wensen u veel plezier op deze school, en vooral veel inzicht. Laat een dichte deur u nooit kwellen. Dat is namelijk ook weer een Vur principe. Niets is daadwerkelijk dicht. Het gaat erom de diepte te zien. Ook de dichte deur geeft een boodschap. Het gaat er dus in eerste instantie niet om om van alles weg te rennen, maar om alles te verdiepen. Soms kan het helpen een beetje afstand te nemen, juist om een beter overzicht te krijgen.


Wat houdt dit practisch gezien in ?

Alles is een school.

Succes in het vinden en verdienen van de mappen.

Soms moeten er verschrikkelijke beesten voor verslagen worden om een belangrijk item te vinden, zoals een sleutel tot een nieuw level. Hiervoor heeft u een inventory, een inventaris, een menu, als een checklist, een directory. Hier kunt u uw verdiende wapens opslaan, en andere belangrijke items. Het ligt allemaal erg gevoelig. U kunt niet zomaar ieder wapen op ieder beest gebruiken, en ook niet elke sleutel op elke deur. Hiervoor heeft u wijsheid nodig en onderscheiding. Timing is ook een belangrijk item, en richting. Ook volgorde en hierchie zijn belangrijke items. En zo ook chronologie. Al deze elementen brengen de puzzel tot leven. Er moet voldoende fundament zijn alvorens een wapen te gebruiken, of een ander item.


De Vur Natuur School is dus een spel met een knipoog.

Je kunt altijd weer dieper. Het kan altijd weer cryptischer. Natuurlijk is de gids hierin dus belangrijk, opdat je geen tijd en energie verspeelt. Cryptiek is namelijk verbonden aan strenge wetten, als een bepaalde klas, een bepaalde les. Ook het decoderen van cryptiek gaat door het verslaan van de verschrikkelijke beesten van het lagere zelf, de lagere natuur, de lagere wil, oftewel het ego. En dit gaat door de natuur, door natuurprocessen. Je moet weten wanneer je kunt oogsten hierin. Je moet de seizoenen leren kennen. Ook gaat het via strenge economie, natuur-economie. Goed is het om te weten dat als een beest je onbevoegd aanvalt, dan verliest het beest ook weer items van zijn inventory aan jou. Er hangt voor het beest een hoog prijskaartje aan, zoals de bij die sterft als hij heeft gestoken.