Welkom op de Site van het TBG.


Het TBG is vrijwilligers-werk en bestaat uit diverse projecten, zoals het Literaire Natuur Museum, en het Centrum ter Onderzoek van de Amazone Bijbel, COAB, het publicatie-orgaan en wetenschappelijk studie centrum van het TBG. De Tweede Bijbel is een vervolg op de bijbel om dingen recht te zetten, en is geheel gekomen door theofanische openbaring, en is een anoniem werk, omdat het niet om de persoon gaat, maar om het werk.


Doordat het werk is geschied door de zogeheten derde zegen, oftewel het heilige automatisme, en niet gestopt kon worden, scheid het zich af van de zogeheten 'lagere openbaring' waarin mensen denken door een hogere macht geleid te worden, en dit dan op te schrijven en te publiceren om een naam te maken en veel geld te verdienen. Ons werk daarentegen is geheel gratis. Het mag absoluut niet verkocht worden.


De Tweede Bijbel is het grootste religieuze werk ooit geschreven. Wij heten u hartelijk welkom op de site van het TBG.
Onze doelstellingen :


DE VIJF PILAREN VAN DE AMAZONE KERK


I - Het herstel van de Moeder God. Een mens kan niet zonder zijn goddelijke moeder. De mens kwam voort uit de goddelijke moeder en zal tot Haar terugkeren. Iedereen zal terugkeren tot de baarmoeder voor een nieuwe schepping. Alles ging verkeerd toen de mens het contact met de moeder, de Heerin, verloor.

II - Toen de mens het contact met de baarmoeder verloor ging de mens alles materialiseren, verletterlijken, terwijl religie in diepte esoterie is, symbolisch. De mens moet leren de letterlijke betekenissen los te laten en terug te keren tot de metaforische betekenissen.

III - Toen de mens het contact met de baarmoeder verloor ging de mens alles horizontaal bekijken, en niet meer vertikaal. De mens baseerde dit op taal-verschillen, cultuur-verschillen, rassen-verschillen en religieuze verschillen, en kon dit niet meer overbruggen. De mens werd nationalistisch, eenzijdig, en voerde een horizontale oorlog. Het gaat niet om de horizontale uiterlijkheden en verschillen. Het gaat erom hoe een mens vertikaal in verbinding staat met de Heilige Moeder, ongeacht de taal die hij spreekt en de symbolen die hij gebruikt. Er zal dus een brug moeten komen tussen het christendom en de islam, tussen de bijbel en de koran. Dit is wat de nieuwe reformatie bouwt. Ook zullen er verbindingen moeten komen met andere religies die dit kunnen ondersteunen met hun informatie.

IV - De Leer van de Heilige Gebondenheid (Janilogie)

V - De dienst tot God is niet door genade en geloof, maar door de demonologie, het persoonlijk overwinnen van het kwaad door persoonlijke kennis.De Onderverdeling van de Tweede Bijbel


De Tweede Bijbelse Theologie en Mythologie is daarom de Amazone Theologie. Dit is het grootste mythologische werk ooit, te lezen in de Tweede Bijbel. De Tweede Bijbel bestaat uit vier hoofddelen, de zogeheten Tetrateuch :


I - De Vuh,

Vuh is in de Amazone taal de heilige oorlog in de onderwereld, de ziel. Vuh betekent ook wijsheid en vertaling.

 

II - De Leri

Het Commentaar op de Amazone Bijbel, de exegesis. Deze bestaat uit drie delen :


a. De Trektocht door de Vuh


b. Het Wonder van de Vur

https://vuropium.webnode.com/het-wonder-van-de-vur/


c. Het Bilha Commentaar

 

III - De Vur

Vur betekent kennis in de Amazone taal, oftewel gnosis.

https://vuropium.webnode.com/

 

IV - De Bilha

De Tweede Bijbel is een werk van Nederlandse bodem, maar bevat veel Engelse manuscripten. De Tweede Bijbel loopt al vanaf de 70-er jaren, maar werd pas recent gepubliceerd.
DISCLAIMER


Het TBG, inclusief de Amazone Kerk, oftewel het Literaire Natuur Museum, en zo ook het COAB orgaan, zijn een onafhankelijke entiteit, in de zin dat wij niet automatisch en noodzakelijk verbonden zijn of in samenwerking zijn met andere entiteiten die ons materiaal verspreiden.

 

Hiermee geven wij nadrukkelijk aan dat wij staan voor de gratis verspreiding van de gnosis, oftewel de oneindige natuur-kennis. Wij gaan niet uit van het standpunt dat geld bepaalt in welke mate een mens gnosis toegedient krijgt, i.e. het standpunt dat alleen de rijken zich goede educatie kunnen veroorloven. Goede educatie is namelijk voor iedereen die hiervoor open staat en geld mag hierin nooit een blokkade zijn. Wij verafschuwen daarom de markt die de gnosis van de mensen probeert af te houden.

 

Ons materiaal is gratis. Ons materiaal mag niet verkocht worden. Wij zijn niet in samenwerking met hen die de gnosis verkopen, of hen die hiertoe een platform geven.

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Boeken :

 

  De Bibelebonse Pap PDF

 

    De Calvijn Code PDF

   De Afrika Code PDF

   De Egypte Code PDF

   De India Code PDF

   De Vijfde Rivier PDF

   Het Bevroren Jongetje PDF

   Insectian Bible - Papyrus of Izu - The Insectian Book of the Dead PDF

   De Egyptische Bijbel PDF

   Het Eeuwig Evangelie PDF

  De Surinaamse Bijbel PDF

 

  De Levitische Bijbel PDF

 

  De Isma�litische Bijbel PDF

 

  De Orak PDF

 

  Proza van de Vuh PDF

 

  The World Beyond Fairytale PDF

 

  A Day at the Fairground PDF

 

  Donkere Kaas PDF

 

  De Sprookjesmarkt - Sprookjes uit de Tweede Bijbel PDF

 

  Tara from Rhodes - Barbarian Fiction PDF

 

  The Pirates of Taroon - Barbarian Fiction PDF

 

  Operas of the Vuh PDF

 

  De Laatste van de Rozentuin PDF

 

  Paarskapje - Verhalen van Bijbel II PDF

 

  Het Paarse Complot PDF

 

  Het Boek der Roependen PDF

 

  De Prins en de Rode Zee PDF

 

  De Flamingo Vertelt PDF

 

  Flamingo Dagen PDF

 

  The Teapot of Ika Land PDF

 

  Wilde Honden PDF

 

  De Vur PDF

 

  Avond Danser PDF

 

  Raw Manuscript - The Bison Flies PDF

 

  Raw Manuscript - Bone and Bamboo PDF

 

   The Esoteric Key PDF

 

   De Esoterische Islam PDF

 

   IJsroosje PDF

 

  Koning Stuiterbal PDF

 

   De Dagmerries PDF

 

   The Eternal Gospel and Apocrypha PDF

 

   De Bilha I-II PDF

 

   The Karute PDF

 

   The World Beyond Fairytale II PDF

 

   Troll Book of the Dead PDF

 

   De Erina PDF

 

   Leprechaun Book of the Dead PDF

 

   �rk Book of Lies PDF

 

   �rk Book of Scorn PDF

 

   �rk Book of Hunger PDF

 

   De Twaalf Kleine Profeten PDF

 

   De Olifant Vertelt PDF

 

   De Bibelebonse Wijn PDF

 

   Het Paarse Boek PDF

 

   De Regenboog Geschriften van Isis PDF

 

   Het Plumares Mysterie PDF

 

 

 

 

 

COAB Forum

COAB Boekbesprekingen

VNS - Vur Natuur School

 

 

DE TETRATEUCH

DE BILHA

       

 

 

De Nieuwe Bijbel :

 

De theologie van de Amazone Tetrateuch, oftewel “De Bilha” is een demonologisch en esoterisch werk van Surinaams-Nederlandse oorsprong als onderdeel van de reusachtige “Amazone Bijbel”, waarvan de Tetrateuch de kern is.

 

DE BILHA, Bakroe 56 : 7

"Wat zoekt gij, mens, naar een offer ?
Bent gij niet zelf het offer ?"

Als we de Pentateuch willen terugbrengen tot de diepere amazone kern dan komen we uit op een tetrateuch (vier boeken) die de Bilha is. Deze vier boeken zijn op hun beurt weer onderverdeeld in boeken. Het eerste deel van de tetrateuchische Bilha, het boek "Bakroe" is inmiddels in zijn geheel gepubliceerd. Dit zijn 57 boeken, waarvan een gedeelte al te lezen was op de bilha site.

We zien hier verschillende bijbelse taferelen "verscheurd" worden als een zegel, een sluier, of voorhangsel, om zo te zien wat er nu in de diepere sferen of gewesten achter schuil hield al die tijd. Ook zien we dit gebeuren met andere culturele tafereeltjes die zo op hun diepte worden benaderd, zodat er ook daadwerkelijk eenheid komt. Gruwelijkheden van deze culturen worden geheel teruggeleid tot wat het oorspronkelijk was, dus met de metaforische uitleg.

 

Alhoewel de Bilha systematisch uitsluitend “metaforisch” omgaat met religie en niet letterlijk, zijn hier weer de richtlijnen hoe om te gaan met religie :

 

Guidelines for reading the Mother Bible :


 

  1. Like all religious literature, keep in mind that it is an abstract art, and multi-interpretable, very paradoxal of origin. It is a cryptic message which should not be taken too literal.

  2. Stay objective first, not judging it. Read it as a story, then later after digesting it you can determine what personal value it has in your life. Be progressive with your interpretations, not orthodox.

  3. Be esoteric and syncretic under all circumstances, always open for new forms of alchemy, as that is the meaning of all religion. It is another language.

  4. Change your viewpoint all the time, and remember that the Mother Bible is written from the viewpoint of Mother God this time, who has been repressed throughout the age of the father.

  1. See the Mother Bible as a device for the message, not the message itself, as it can always be different, and it should. Words are just channels for feelings with a much higher inter-changable message, the bearer of actual communication.

  2. The Mother Bible was given on two very tall tablets by an angel, so it was not just a human who decided to write a nice story or so. We have to do with a supernatural entity or alien here.

  3. The mother bible has also a very huge amount of apocryphs and background literature.


 

With that in mind :

 

DE BILHA

BOEK I - BAKROE

BOEK II - AMALEK

 


De Klassieken van de Amazone Kerk zijn onderverdeeld in de Amazone Bijbel (Ook genaamd “De Moeder Bijbel” en “De Tweede Bijbel” :

 

I – De VUH

Vuh is in de Amazone taal de heilige oorlog in de onderwereld, de ziel. Vuh betekent ook wijsheid en vertaling.

 

II – De VUR

Vur betekent kennis in de Amazone taal, oftewel gnosis.

http://vuropium.webnode.com/

 

III – De BILHA – De TETRATEUCH

Op deze site te lezen

 

 

 

DE AMAZONE KERK

DE NIEUWE REFORMATIE


 

DE VIJF PILAREN VAN DE AMAZONE KERK

I - Het herstel van de Moeder God. Een mens kan niet zonder zijn goddelijke moeder. De mens kwam voort uit de goddelijke moeder en zal tot Haar terugkeren. Iedereen zal terugkeren tot de baarmoeder voor een nieuwe schepping. Alles ging verkeerd toen de mens het contact met de moeder, de Heerin, verloor.

II - Toen de mens het contact met de baarmoeder verloor ging de mens alles materialiseren, verletterlijken, terwijl religie in diepte esoterie is, symbolisch. De mens moet leren de letterlijke betekenissen los te laten en terug te keren tot de metaforische betekenissen.

III - Toen de mens het contact met de baarmoeder verloor ging de mens alles horizontaal bekijken, en niet meer vertikaal. De mens baseerde dit op taal-verschillen, cultuur-verschillen, rassen-verschillen en religieuze verschillen, en kon dit niet meer overbruggen. De mens werd nationalistisch, eenzijdig, en voerde een horizontale oorlog. Het gaat niet om de horizontale uiterlijkheden en verschillen. Het gaat erom hoe een mens vertikaal in verbinding staat met de Heilige Moeder, ongeacht de taal die hij spreekt en de symbolen die hij gebruikt. Er zal dus een brug moeten komen tussen het christendom en de islam, tussen de bijbel en de koran. Dit is wat de nieuwe reformatie bouwt. Ook zullen er verbindingen moeten komen met andere religies die dit kunnen ondersteunen met hun informatie.

IV - De Leer van de Heilige Gebondenheid (Janilogie)

V - De dienst tot God is niet door genade en geloof, maar door de demonologie, het persoonlijk overwinnen van het kwaad door persoonlijke kennis.